Viimeisimmat referenssiasiakkaat. Klikkaa + -palkkia, niin saat lisätietoa aiheesta.

Henkilöstöpäällikkö Timo Vauhkonen

Yritysvalmennus Esa Parikka toteutti yhdessä MLP:n kanssa Carlson Oy:ssä laajamittaisen koko organisaation muutosvalmennushankkeen, jonka keskeisenä ajatuksena oli varautua kiristyvän kilpailun tuomiin haasteisiin.

Uusittu strategia käytäntöön

Avoimuuden lisääminen näkyy johtamisessa ja asiakaspalvelussa.

Carlson on yli 150 vuotta toiminut tavarataloketju Itä-Suomessa. Vankka markkina-asema, onnistuneet kauppapaikkavalinnat ja vahva yrityskulttuuri ovat turvanneet yrityksen kilpailukyvyn. Vähittäiskaupan rakennemuutos sekä uusien kilpailijoiden ja jakeluteiden tuleminen toi tarpeen uudistaa toimintatapoja. 

Toimitusjohtaja Kyösti Karhusen johdolla aloitettiin systemaattinen varautuminen kiristyvän kilpailun tuomiin haasteisiin. Strategian kirkastaminen valmisteltiin johtoryhmän workshopissa. Tavaratalojen johtajat valmennettiin vuoden kestäneen ohjelman aikana viemään strategia omiin yksikköihinsä. Porrastetusti rinnan johdon kehitysohjelman rinnalla aloitettiin osastojen esimiesten valmennus tulos-, henkilö- ja osaamisen johtamiseen. Neljäntenä aaltona ovat käynnistyneet myyjien valmennukset.

Lue lisää

 

Hallintojohtaja Sari Helenius

Yritysvalmennus toteutti laajan pari vuotta kestäneen koko organisaatiota kattavan muutosvalmennuksenVeljekset Halosen johdolle ja myymäläketjulle.

" Halosella aloitettiin keväällä 2012 koko myymälähenkilöstön kattava pitkäkestoinen valmennusohjelma, jonka tavoitteena oli parantaa asiakaspalvelua, tehokkuutta sekä henkilöstön hyvinvointia ja näiden kautta varmistaa kannattava toiminta jatkossakin jatkuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa. Tavoitteena oli myös valmentaa myymälähenkilöstöä uuteen, vastuullisuutta korostavaan toimintakulttuuriin. Valmennuskokonaisuus käynnistettiin myymälänjohtajien vuoden kestävällä valmennuksella, jonka jälkeen valmennusta jatkettiin osastonhoitajien ja myyjien valmennusohjelmilla vuoden 2015 alkuun saakka.
Esan erinomaiset vuorovaikutustaidot motivoivat henkilökuntaa hyödyntämään valmennuksissa saatua tietoa työtehtävissään ja kannustivat henkilökuntaa omaksumaan uutta toimintakulttuuria. Henkilöstön innostuneisuus näkyi välittömästi valmennusjaksojen jälkeen ja oli myös nähtävissä suoraan asiakaspalvelussa ja tuloksellisessa toiminnassa.
Toteutettu valmennuskokonaisuus näkyy henkilöstön päivittäisessä tekemisessä ja esimiesten tuloshakuisessa johtamisessa."
Toimitusjohtaja Sami Jalonen

Sami Jalonen MLP:n toimitusjohtaja: Johtajan suurimpia haasteita on nyt kehittyminen.

Olen käynyt Esan kanssa lukuisan määrän  keskusteluja eri yritysvalmennuksen teemoihin liittyen. Olen huomannut, että  Esalle tärkeintä on sisäinen palo ja  työ itsessään. Se mahdollistaa asioihin syvällisemmän paneutumisen ja sen, että laittaa aina asiakkaan edun omien tavoitteiden edelle. Valmennus ei silloin ole enää rutiinia ja toistoa, vaan todellista passiota sen puolesta, että asiakas voittaa. Se ei ole tuntien laskemista, eikä kilometrien merkkaamista – se on luottamuksen rakentamista ja yhteyden luomista. Loppupeleissä juuri luottamus ratkaiseen  - joka suhteessa.

Sami Jalonen | CEO, Facilitator
MLP Modular Learning Processes Oy
Authorized Partner | Everything DiSC®, A Wiley Brand
Gsm +358 400 605 225 | Tel. +358 9 8811778
Äyritie 8 A, Alto-talo | FI-01510 Vantaa | Finland | | www.mlp.fi

Toimitusjohtaja Seppo Metsälä

Olen tuntenut Esan konsulttina jo 15 vuoden ajan ja olemme tehneet yhteistyötä useiden edustamieni yritysten kanssa. Esa on hyvä kuuntelija ja osaa analysoida mikä on kulloisessakin tilanteessa tarpeen yrityksen kehittämisessä. Esan konsultoima Disc on osoittautunut oivaksi työkaluksi saada hyvä johtamisote koko yritykseen ja ymmärtää eri henkilöiden vahvuuksia joiden varaan yrityksen menestys rakentuu.

Seppo Metsälä Toimitusjohtaja

SUOMEN SAUNAKESKUS OY
Niemenkatu 77
15240 Lahti
www.saunakeskus.fi
puh. 0403123221

Opettaja Esa Lahtinen, coaching-valmennuksesta

Coaching-valmennus suositus

Toimin elinkeinoyhtiön toimitusjohtajana, ikäni lähenteli viittäkymmentä. Stressi johtuen työstä ja muusta elämäntilanteesta aiheutti sen, että nukkuminen ei enää onnistunut. Nukuin vain muutaman tunnin yössä. Yritin eri ohjeiden mukaan erillistä unihuonetta ja lääkkeitäkin, mutta apua en vaivaani saanut ja stressi alkoi vaikuttaa jo yleiseen terveydentilaan. Pohdin mitä minun pitäisi tehdä, mutta en löytänyt ratkaisua.
Syystä jota en muista, otin yhteyden Esa Parikkaan. Aloimme Esan kanssa pitää määräväliajoin yhteisiä istuntoja, joissa kävimme läpi vaikeuksiani ja tuntojani ja Esa neuvoi minulle muutamia tapoja joilla pääsin irti päivittäisistä asioista, jotka aiheuttivat ahdistuksen, joka johtivat unettomuuteen.
Nyt 60-vuotiaana olen kiitollinen Esa Parikalle näistä ohjeista ja kokoontumisista. Noudatan vieläkin hänen antamiaan ohjeita. Nukun erittäin hyvin, pitkiä yöunia, olen varsin tasapainoinen ja tunnen itseni mieleltäni terveemmäksi kuin 50- vuotiaana.

Esa Lahtinen, opettaja, KTM, DI

Muita yritysasiakkaita

 • Teknoware Oy
 • Vesivek Oy
 • Telia Sonera Oy
 • Sepa Oy
 • DNA
 • Fortum
 • Sony
 • YIT
 • Porin kaupunki
 • Tullihallitus
 • Oikeusministeriö

Yhteystiedot

Yritysvalmennus Esa Parikka

Esa Parikka
Yritysvalmentaja, coach
PUH +358 50 566 8478

Satulakatu 31 A 11
15830 LAHTI


www.yritysvalmennus.com

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä