johtaminen vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutus näkyy viivan alla

Tutkitusti voidaan sanoa, että vuorovaikutustaidot vaikuttaa yrityksen tulokseen.
Se vaikuttaa niin liikevaihdon kehitykseen, tuottavuuteen kuin sairaspoissaoloihin.
Se näkyy johtamisessa, asiakasuskollisuudessa ja viime kädessä parempana suoriutumisena lähes missä tahansa yrityselämän haasteessa - ja se voidaan todentaa.

Kuinka teillä toimii vuorovaikutus, avoimuus ja luottamus?

Ymmärrettiinkö sinut taas väärin, saitko sanotuksi sen mitä tahdoit?
Suurin osa päivittäisestä toiminnastamme on vuorovaikutusta muiden kanssa. Se kuinka hyvin tunnet itsesi ja hallitset käyttäytymistäsi vuorovaikutustilanteissa, auttaa sinua ymmärtämään muiden kohtaamista.

Vuorovaikutus on SITOUTUMISEN edellytys

Sitoutuneen työntekijän tunnusmerkkejä, mm.

-  Tiedän, mitä minulta odotetaan
-  Olen saanut myönteistä palautetta viimeisen viikon    aikana
-  Minusta välitetään henkilökohtaisesti
-  Mielipiteisiini suhtaudutaan vakavasti

Ihmissuhde ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa opittavan henkilökohtaisen DiSC -profiilin avulla ihmiset saavat helpon viitekehyksen, jonka avulla he voivat helpommin ymmärtää omaa ja muiden käyttäytymistä, välttää konfliktit työyhteisössä, ja ymmärtää ihmisten erilaisuuden myönteisenä potentiaalina.

 

Everything DiSC Workplace Kuvaaja 1

Kansallinen validointi

DiSC® -tuoteperhe on maakohtaisesti validoitu valmennustuote, joka kuvaa yksilön tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Everything DiSC Workplace –profiili sopii kaikille asemasta tai tehtävästä riippumatta. Profiilin käyttö auttaa parantamaan vuorovaikutusta organisaation kaikilla tasoilla.


Katso malliprofiili tästä!

  

" Esan käyttämä vuorovaikutustyökalu- Disc- on osoittautunut oivaksi työkaluksi saada hyvä johtamisote koko yritykseen ja ymmärtää  eri henkilöiden vahvuuksia, joiden varaan koko yrityksen menestys rakentuu."

 Seppo Metsälä, toimitusjohtaja
Puh. 040 312 3221
-------------------------------------

 

 Kun haluat kehittää itseäsi ja toivot parempaa vuorovaikutusta yritykseen. Ota yhteys minuun. Paina nappulaa ja jätä yhteystietosi niin voimme keskustella teidän yrityksenne valmennustarpeista.

  

GREENbutton 1

 

 

DISC - valmennus

Mitä on DiSC -valmennus?

DiSC-valmennus on vuorovaikutusvalmennus, jossa käytetään apuna henkilökohtaista DiSC-profiilia. DiSC® on johtava vuorovaikutustyökalu maailmassa. Suomessa sen käyttö on hyväksytty opetusvälineeksi.

Katso DiSC-video suomeksi tästä

 

DiSC-valmennus auttaa parantamaan kommunikaatiota, lisäämään avoimuutta ja luottamusta, vähentämään ristiriitoja ja turhautuneisuutta sekä kehittämään esimiehiä ja tiimejä toimimaan motivoidusti tavoitteen suuntaan.

 DiSC®-analyysi ja profiili auttavat

  • Tunnistamaan oman ja toisten tavan olla vuorovaikutuksessa
  • Mukauttamaan omaa käyttäytymistä tilanteen vaatimalla tavalla
  • Tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet
  • Rakentamaan keskinäistä yhteisymmärrystä
  • Synnyttämään yhteisen kielen keskustella erilaisuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista
  • Ratkaisemaan konfliktit

Kansallinen validointi
DiSC® -tuoteperhe on maakohtaisesti validoitu henkilöprofiili, joka kuvaa yksilön tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Profiileitä löytyy erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lue lisää erilaisista profiileista tästä

Varaa ilmainen keskusteluaika

Mitkä ovat haasteesi? Varaa ilmainen keskusteluaika netissä!
Nimi vaaditaan
Kirjoita yrityksesi nimi
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa

DiSC Certified Trainer Blue

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä