Yritysvalmennus tarjoaa erilaisia virikeluentoja, joiden tarkoituksena on parantaa työilmapiiriä ja tuoda uutta puhtia työntekoon. Luennot ovat myös mainio lisä yrityksen TYKY tai TYHY-päiviin. Luennot kestävät 1-3 tuntia ja ne räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

Tässä muutamia esimerkkiteemojamyyntiesitemuokattu

Vaikuttamisen voima - kuinka syntyy hyvä työilmapiiri?
Luennossa paneudutaan yksilön vahvuuksien kautta työyhteisön toimivuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Tutustutaan ihmisten erilaisiin toimintamalleihin, joiden avulla lisätään sekä omaa ymmärrystä muiden käyttäytymisestä että hedelmällistä vuorovaikutusta työyhteisössä. Näiden seurauksena kasvavat työyhteisön myönteinen tuloksellisuus sekä oma työtyytyväisyys.
Käymme läpi niitä tekijöitä, jotka synnyttävät joukkuehenkeä työyhteisössä, lisäävät työhyvinvointia ja avoimuutta, viihtyvyyttä ja sitoutumista

Elinvoimaa, elämäniloa ja eheyttä elämään!
Meissä kaikissa piilee uskomaton määrä käyttämättömiä voimavaroja. Niiden aktivointi ja yhdessä oivaltaminen synnyttävät innostusta ja johtavat uskomattomiin suorituksiin!
Luennossa paneudutaan yksilön vahvuuksien ja elämänhallinnan kautta työyhteisön toimivuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Tutustutaan ihmisten erilaisiin toimintamalleihin, joiden avulla lisätään sekä omaa ymmärrystä käyttäytymisestä että hedelmällistä vuorovaikutusta työyhteisössä. Näiden seurauksena kasvavat työyhteisön myönteinen tuloksellisuus sekä oma työtyytyväisyys ja elämänhallinta.

Erilaisuus - rikkaus vai riesa? Vuorovaikuta vaikuttavasti!
Saitko sanotuksi mitä halusit? Ymmärrettiinkö sinut taas väärin? Tässä luennossa lähestymme vuorovaikutustilanteita yksilöiden erilaisuuden ja toisten paremman ymmärtämisen kautta. Oma yksilöllinen käyttäytymistyylimme vaikuttaa suuresti tapaamme työskennellä ja kykyymme tulla toimeen toisten kanssa.
Luentoon on mahdollista liittää omaa käyttäytymistapaa peilaava ja selventävä henkilökohtainen profiili omasta käyttäytymisestä, jonka avulla jokaisen on jatkossa helpompi ymmärtää niin omaa kuin muidenkin käyttäytymistä sekä kehittää vuorovaikutustaitojaan jokapäiväisessä toiminnassa.

Konfliktin hallinta työyhteisössä
Henkilökunnan erilaisuudet ja konfliktit voimavaraksi
Henkilökunnan keskinäiset välienselvittelyt ovat suurin syy tehottomuuteen. Pitkään jatkunut tehottomuus työpaikalla vaikuttaa myös tuloslaskelmaan ja taseeseen. Yritysvalmennus tarjoaa konkreettiset välineet työpaikkakiusaamisen lopettamiseen, ristiriitojen hallintaan ja työilmapiirin parantamiseen.
Saneeraukset, irtisanomiset ja osastojen lopettamiset eivät aina ole paras mahdollinen vaihtoehto, vaan niistä kaikkein kallein ja kielteisin ilmiö. Meille erilaisuudet ja konfliktit ovat niitä tilanteita, joissa yrityksillä on mahdollisuus löytää uusia innovaatioita, keksintöjä toiminnan ja tulosten parantamiseen.

Tehokas ja motivoitunut tiimi -tehovalmennus
Tiimin toiminta perustuu sekä yksilö- että ryhmätaitoihin. Yksilöiden tulee tietää, miten voi antaa parastaan ja ryhmän tulee ymmärtää, miten yhdessä toimitaan. Tämä valmennusohjelma on suunniteltu edistämään molempia näitä tavoitteita kahdessa puolen päivän mittaisessa kokonaisuudessa.

Ensimmäinen osa hyödyntää DiSC®-mallia ja luo pohjaa sekä itse- että tiimituntemukselle. Toinen osa havainnollistaa vahvuuksia, joita jokainen tuo mukanaan tiimiin ja hyödyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla.
Valmennuksen kesto on 2 kertaa 1/2 päivää.

Oman energian avaimet-löydä sisäinen voimalasi
Luento käsittelee asenteita, innostumista, tavoitteita ja elämänmyönteisyyttä. Mistä saamme uusia voimavaroja ja puhtia jaksamiseen ja menestymiseen niin työssä kuin kotonakin?
- Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen vaikutusta jaksamiseen, tyytyväisyyteen ja tasapainoiseen elämään. Kuinka löydämme lisää tiedostamattomia myönteisiä voimavaroja itsestämme jokapäiväiseen työskentelyymme?
Maailma muuttuu, me muutumme. Oman elämän ja olemisen sijoittelu ympäröivään vuorovaikutuksen ja viestinnän maailmaan ei aina ole helppoa, mutta siitä voi tehdä riemukasta. Tärkeintä on, että ohjat ovat omissa käsissä!

Ota yhteyttä lomakkeella

 buttonGREEN 2

  tai soita 050 5668478

Varaa ilmainen keskusteluaika

Mitkä ovat haasteesi? Varaa ilmainen keskusteluaika netissä!
Nimi vaaditaan
Kirjoita yrityksesi nimi
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä