Vaikuttamisesta yhteiseen tekemiseen
Vuorovaikutus on sanana ongelmallinen. Se voidaan määritellä monella tavalla, esim. ”Kahden tai useamman väliseksi, molemmin suuntaiseksi vaikutukseksi, keskinäiseksi vaikutukseksi.” Ja sitähän todellinen vuorovaikutus ei pelkästään ole.

Siksi käytän usein sanaa kommunikaatio. Se on kielessämme ihan yhtä lainasana, kuin mitä se on esim. englannin kielessä. Miksi kommunikaatio on hyvä sana? Koska se merkitsee jakamista ja yhteiseksi tekemistä. Ei siis niin, että minä vaikutan sinuun, vaan me yhdessä teemme jonkun asian yhteiseksi. Kyse ei siis useinkaan ole minusta tai sinusta, vaan jostain, joka on meille yhteistä. Lue lisää

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä