Yrityksen tulos syntyy ihmisten fiiliksestä.
mittaukset

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä. Se muodostuu ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa ja kasvupotentiaalista.
Henkilöstön tyytyväisyys näkyy hyvänä työilmapiirinä, joka heijastuu asiakassuhteisiin. Jos ihmiset voivat hyvin, myös organisaatio voi hyvin. Positiivisena koettu työympäristö vaikuttaa positiivisesti tehokkuuteen ja tuloksiin. 

Oletko tietoinen kuinka organisaationne henkilöt toimivat, kuinka motivoituneita he ovat tai kuinka he johtavat tiimejä?
Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä. Se muodostuu ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa ja kasvupotentiaalista.
Jotta organisaatio voisi kehittyä haluttuun suuntaan, tarvitaan palautetta. Palaute on tärkeää myös suorituskyvyn ja jaksamisen kannalta. Tätä kaikkea voi mitata, ylläpitää ja kehittää.

Ohessa muutama mittausesimerkki eri tilanteisiin käytetyistä edullisista mittausvälineistä. Kaikki mittausvälineet ovat joustavasti muutettavissa organisaation tarpeiden mukaan.

 

Työilmapiiri: Työilmapiirissä on ongelmia ja ristiriitoja?

 • Tehokkaan työyhteisön perusta on kiistatta luottamus. Yhtä tärkeää on se, että työntekijöiden tavoitteet ovat samansuuntaiset ja niihin sitoudutaa
 • Työyhteisön menestyminen voidaankin määritellä näiden kahden tekijän - luottamus ja sitoutuminen – avulla.
 • Mittaus sopii koko työyhteisölle

Johtajuus 360: Henkilökunta ei vaikuta motivoituneelta?

 • Johtamisen parhaat käytännöt perustuvat yli 6 vuotta kestäneeseen laajaan tutkimukseen. Mallissa arviointi on ryhmitelty kolmeen pääluokkaa;
  vision luominen, sitoutumisen saavuttaminen ja toteutuksen varmistaminen sekä niiden yhdeksään alaluokkaan.
 • Soveltuu parhaiten johtajille, johtoryhmille ja esimiehille.

Osaava esimies 360: Esimies-alaissuhteet toimivat huonosti?

 • Millaiseksi työntekijät kokevat työpaikkansa. Monet esimiehet eivät huomaa, että heidän oma toiminta luo organisaation ilmapiirin.
 • Esimiesraportti koostuu kolmesta osaamisalueesta; itsensä johtaminen, olosuhteiden johtaminen ja luottamuksen rakentaminen. Jokainen näistä käsittää vielä lisää 9 osa-aluetta.
 • Soveltuu esimiestehtävässä olevien henkilökohtaiseen arviointiin

 Tiimin sisäinen yhteistyö: Toimivatko tiimit tehottomasti?

 • Oman tiimin toimivuus on sen jokaisen jäsenen käsissä ja vastuulla. Jokainen päättää osaltaan millaisilla pelisäännöillä ja fiiliksillä töitä tehdään.
 • Raportti koostuu 11 alueesta; ydinasiat, tehokkuus, laatu, vuorovaikutustaidot, luottamus, odotusten huomioiminen, voimavarat, muutoskyvykkyys, innovatiivisuus, yhteistyötaidot ja organisaation toiminta.
 • Soveltuu tiimitoiminnan arviointiin

Tilaa ilmainen DEMO - malliraportti  TÄSTÄ

Kun olet kiinnostunut organisaationne mittauksista, ota minuun yhteyttä niin keskustelemme lisää.

P.05055668478

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä