johtaminen vuorovaikutustaidot

Nykypäivänä ihmiset ovat niin työssä kuin vapaa-aikanaan suurimman osan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa mitä erilaisimmissa vuorovaikutustilanteissa, esim. asiakkaiden kohtaamisissa, miitingeissä, kokouksissa ja neuvotteluissa, koulutuksissa sekä esitelmä- ja puhetilaisuuksissa.

Vuorovaikutus on kommunikointia, kanssakäymistä, yhteydessä ja yhdessä olemista eli ihmisten välistä kasvokkain viestintää.
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius on määritellyt Suomen suurimmaksi haasteeksi siirtymisen teollisuusyhteiskunnasta palvelukeskeiseen vuorovaikutusyhteiskuntaan: uudessa maailmassa menestyvien yritysten toiminta perustuu ihmisen kunnioitukseen, työn laatuun ja teknologian luovaan hyödyntämiseen. .

Vuorovaikutustaidot ovat työyhteisön toimivan yhteistyön perusta. Toimiva yhteistyö edellyttää mm. luottamuksen rakentamista vuorovaikutussuhteessa, vuorovaikutussuhteen ylläpitoa ja erilaisuuden hyödyntämistä. Organisaatio, jonka henkilökunta on sitoutunutta, tekee mm. parempaa tulosta, suurempaa liikevaihtoa ja sairastaa vähemmän.

Vuorovaikutus on luottamuksen rakentaja, jota esimiehen tulee rakentaa tiimeissä
Luottamus ilmenee monella tavalla, mm.
- Toimivana kommunikaationa
- Ideoiden, tiedon ja tunteiden jakamisena
- Yhteisön menestyksen lisääntymisenä
- Empaattisuutena, kunnioituksena, sekä aitona kiinnostuksena ja kuuntelemisena

Vuorovaikutus näkyy viivan alla
Tutkitusti voidaan sanoa, että vuorovaikutus vaikuttaa tulokseen. Se vaikuttaa niin liikevaihdon kehitykseen, tuottavuuteen kuin sairaspoissaoloihin. Se näkyy johtamisessa, asiakasuskollisuudessa ja viime kädessä parempana suoriutumisena lähes kaikessa yrityselämän haasteessa.

Mikä on organisaationne vuorovaikutuskulttuuri? Ota yhteyttä ja varaa ilmainen keskusteluaika TÄSTÄ

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä