Kimmo Suominen, SEK:

Mitä tunteita tartutat?

Aalto-yliopiston aivotutkijat ovat näyttäneet toteen, että sosiaalisissa tilanteissa aivomme ovat linkittyneitä toisiinsa – erityisesti tunnetasolla. Käytännössä tämä ilmenee niin, että tunteet tarttuvat ja leviävät ihmisestä toiseen.

Ajatus tunteiden tarttumisesta selittää monta johtamiseen liittyvää ilmiötä. Miksi vaikkapa ilman hierarkkista valta-asemaa toimiva kyyninen mielipidevaikuttaja saa ajatuksensa paremmin läpi kuin virallinen esimies? Siksi, että hän ilmaisee usein voimakkaammin oman pettymyksensä ja vastarintansa, joka sitten tarttuu muihin. Se, joka hallitsee ryhmän tunnetilaa, saa tahtonsa läpi.

Entä miksi jotkut ovat parempia myyjiä kuin toiset? Miksi toiset kuittaavat esiintymisestään tähtitieteellisiä summia, kun taas toisia ei kuuntele kukaan? Vastaus on, että he tuottavat ihmisille tunnetartuntoja, jotka edistävät heidän asiaansa ja tuovat heidät esiin myönteisessä valossa.

Mitä tästä pitäisi ajatella kulmahuoneessa? Seuraavassa kolme huomiota.

1. Panosta tunnelmaan. Parhaimmillaan johtaja ja koko johtoryhmä ymmärtävät, mikä valta ja vaikutus tunteilla on ihmisten toimintaan. Johtaminen on ryhmän kollektiiviseen tunnetilaan vaikuttamista. Esimerkiksi muutosten kourissa kamppailevan organisaation johtoryhmän vakioagendalla tulisi olla keskustelu siitä, miten johto voi omalla toiminnallaan vaikuttaa organisaation tunnelmaan ja siitä kumpuavaan tekemiseen. Liian harva tekee näin.

2. Vaikuta tunteisiin. Organisaation tärkein viestijä on oma pomomme – niin hyvässä kuin pahassa. Johtajana sanojasi (lausuttuja ja sanomatta jättämiäsi), reaktioitasi, eleitäsi ja ilmeitäsi seurataan ja tulkitaan tarkasti, halusit sitä tai et. Viesteilläsi on valtaa tunteisiin. Motivoidumme pääsääntöisesti asioista, jotka tunnemme henkilökohtaisesti tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Hyvän johtajan seurassa innostuu ja liikuttuu – jopa kiinnostuu asioista, joista ei alun perin edes pitänyt. Se, joka pystyy vaikuttamaan tähän tunteeseen, omaa avaimen sielunelämäämme.

3. Varo haitallisia tunnetartuntoja. Esimies on aina eräänlainen toiveiden tynnyri ja pettymysten likasanko. Johtaja saa usein osakseen erilaisia voimakkaitakin tunnereaktioita ja takertuminen joihinkin niistä voi lamauttaa hänet. Johtajan oman mielenterveyden ja jaksamisen kannalta on elintärkeää pystyä etäännyttämään itsensä haitallisista tunteista, kuten välipitämättömyydestä ja kaunasta. On suoranaista itsensä kannibalisointia kantaa tällaisia tunteita, koska niillä syö itseään ja tartuttaa muut.

Mutta ”töitähän tänne on tultu tekemään eikä tunteilemaan”, saatat ajatella tästä kaikesta. Niinpä niin, mutta tunteitamme ei voi kytkeä pois päältä, ne ohjaavat toimintaamme automaattisesti.

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että me voimme vaikuttaa ympäristöömme omilla tunnereaktioillamme. Eli kysymys kuuluu: mitä tunteita tartutat toisiin työpaikallasi?

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä