ESIMIESTAITOJEN ABC

Esimies vaikuttaa ja johtaa erilaisia ihmisiä ja tiimejä toimimaan tuottavasti ja tavoitteellisesti. Esimiehen on ymmärrettävä ja sisäistettävä oma tehtävänsä ja roolinsa. Jos näin ei ole henkilöstö voi kokea irrallisuutta, turhautuneisuutta, hämmennystä tai jopa lamaannusta. Hyvän johtamisen perustana on hyvä itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, sekä muiden ihmisten käyttäytymisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen. Esimiestaidot ovat avain organisaation menestymiselle.

Tämä valmennusohjelma on suunniteltu auttamaan esimiehiä tunnistamaan oman toimintansa vahvuudet ja tätä kautta peilaamaan omaa rooliaan työntekijöihin ja heidän haasteisiin. Uudistumalla ja vaikuttamalla omaan tapaamme toimia, erinomaisella tilannetajulla ja johtamisella voimme poistaa suoritusesteet ja päästä tavoitteisiin. Edellä kerrotut asiat sisäistämällä voimme innostaa, motivoida, rakentaa luottamusta ja kasvattaa kaikkien työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Valmennuksessa perehdytään esimiestaitojen ydintekijöihin ja syvennytään kolmeen keskeiseen osa-alueeseen jotka ovat työssä onnistumisen kannalta peruspilarit: minä esimiehenä, miten vaikutan esimiehenä sekä parhaat johtamisen käytännöt uudistumisessa ja muutostilanteessa.

Kohderyhmä:     Esimiehet jotka haluavat syventää esimiestaitojaan, esimiehet joilla ei ole aiempaa koulutusta, tiiminvetäjät ja yrittäjät

Toteutus:            Avoin kaksivaiheinen pienryhmävalmennus (max. 12 henkilöä)

Ajankohta:          Lahdessa 5.4 ja 12.4 sekä 7.4 ja 20.4. Oulussa 31.3 - 1.4               

Paikka:               Lahdessa: Mariankatu 14 B 12, Dereco Oy;n koulutustilat. Oulussa: Radisson Blu, Hallituskatu 1, OULU

Hinta:                 Lahdessa 755€alv0% ja Oulussa 875€ alv0%     

Sisältää:

 • Puolitoista päivää ohjattua valmennusta
 • Valmennusmateriaalit
 • Henkilökohtainen DiSC –profiilivihko (arvo 180 €)
 • Muutosjohtamisen työkirja
 • Puhelin sparraus 
 • Aamukahvi/tee ja kahvileipä, lounas

Tämä valmennus voidaan myös räätälöidä yrityskohtaisesti. Pyydä lisätietoja Yritysvalmennus Esa Parikalta.

ILMOITTAUDU

Pidämme ryhmäkoon pienenä joten ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti viimeistään 10.3.2016 mennessä: http://www.yritysvalmennus.com/ota-yhteyttä  tai  http://www.dereco.fi/ilmoittautuminen

Valmentajat ja lisätiedot:

Kirsi Mäkinen, Dereco
p. 050 408 0400

Esa Parikka, Yritysvalmennus
p. 050 566 8478

 -----------------------------------------------------------------

VALMENNUSOHJELMA

JAKSO 1

Ennakkotehtävä: Noin viikkoa ennen valmennusjakson alkua osallistuja vastaa web -linkin kautta DiSC –kyselyyn josta muodostuu kuva hänen käyttäytymismallista esimiehenä.

Minä esimiehenä

Esimiehen työrooli ja tehtävät työyhteisössä

 • Ihmistuntemuksen merkitys esimiestyössä
  • DiSC –malli – erilaiset ihmistyypit
 • Minun esimiestyyli ja vahvuuteni esimiehenä
 • Miten kohtaan vaikeat esimiestilanteet
  • oma kehittämissuunnitelma

Miten vaikutan esimiehenä

 • Kuinka johdan erilaisia henkilöitä
  • miten innostan, motivoin ja rakennan luottamusta
  • miten tuen ja kannustan ja millaiset persoonat tarvitsevat eniten tukea
 • Miten annan ja vastaanotan palautetta
 • Palkitseminen
 • Välitehtävät seuraavaksi kerraksi


JAKSO 2

Hyödynnämme jakson opit ja perehdymme fiktiivisen case -esimerkin kautta muutostilanteeseen ja siihen miten sitä johdamme.

Muutosjohtaminen: johtamisen parhaat käytännöt muutostilanteessa

 • Miten johdan ihmisiä uudistuksissa ja muutoksessa
 • Kuinka käsittelen uudistuksiin ja muutoksiin liittyvää vastustusta
 • Miten saan ihmiset mukaan muutokseen
 • Miten innostan ja motivoin erilaisia ihmisiä  
 • Millainen vaikutus ihmisiin on erilaisilla johtamistyyleillä

Henkilökohtainen sparraus valmentajan kanssa sovitaan ajat

 

 

 

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä