07
maalis '17

Vaikuttamisesta yhteiseen tekemiseen
Vuorovaikutus on sanana ongelmallinen. Se voidaan määritellä monella tavalla, esim. ”Kahden tai useamman väliseksi, molemmin suuntaiseksi vaikutukseksi, keskinäiseksi vaikutukseksi.” Ja sitähän todellinen vuorovaikutus ei pelkästään ole.

Siksi käytän usein sanaa kommunikaatio. Se on kielessämme ihan yhtä lainasana, kuin mitä se on esim. englannin kielessä. Miksi kommunikaatio on hyvä sana? Koska se merkitsee jakamista ja yhteiseksi tekemistä. Ei siis niin, että minä vaikutan sinuun, vaan me yhdessä teemme jonkun asian yhteiseksi. Kyse ei siis useinkaan ole minusta tai sinusta, vaan jostain, joka on meille yhteistä. Lue lisää

04
maalis '17

Hän paiskii pitkää päivää ja ylipalvelee asiakkaitaan, ylisuoriutuu. Hänen asiakasyrityksensä ovat toki tyytyväisiä. Sen sijaan ihmiset omassa työtiimissä reagoivat. Yksi tiimiläinen haluaa itse päästä mahdollisimman helpolla ja huolestuu, kun huomaa työkaverin tekevän niin paljon asiakkaidensa eteen. Lue lisää..

10
helmi '17

Yrityksen tulos syntyy ihmisten fiiliksestä.
mittaukset

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä. Se muodostuu ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa ja kasvupotentiaalista.
Henkilöstön tyytyväisyys näkyy hyvänä työilmapiirinä, joka heijastuu asiakassuhteisiin. Jos ihmiset voivat hyvin, myös organisaatio voi hyvin. Positiivisena koettu työympäristö vaikuttaa positiivisesti tehokkuuteen ja tuloksiin. 

Oletko tietoinen kuinka organisaationne henkilöt toimivat, kuinka motivoituneita he ovat tai kuinka he johtavat tiimejä?
Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä. Se muodostuu ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa ja kasvupotentiaalista.
Jotta organisaatio voisi kehittyä haluttuun suuntaan, tarvitaan palautetta. Palaute on tärkeää myös suorituskyvyn ja jaksamisen kannalta. Tätä kaikkea voi mitata, ylläpitää ja kehittää.

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä